ไพ่สี่สี 22 ใบ ภาพพระศิวะ .. พระนารายณ์ .. พระพรหม .. พระนางสรัสวดี .. พระนางลักษมี .. พระนางกาลี .. พระคเนศ .. พระกฤษณะ ฯลฯ มีหนังสือคู่มืออธิบายวิธีพยากรณ์ .. คำพยากรณ์สภาวะ .. ความมุ่งหวัง .. สิ่งแวดล้อม .. การงาน .. การศึกษา .. การเงิน .. ความรัก ฯลฯ


แนวทางการพยากรณ์เกี่ยวกับความสำเร็จ

ไพ่ 0 BEGINNING การเริ่ม   สำเร็จโดยการเริ่มต้น จากความว่างแล้วมีขึ้น
ไพ่ 1 POWER อำนาจ   สำเร็จโดยการใช้ความสามารถ หรือการแสดงศักยภาพออกมา .. ใช้แรงจูงใจ  ใช้แรงดลใจ  ใช้แรงบังคับใจ  ใช้แรงบันดาลใจ .. มีการพัฒนาขึ้น
ไพ่ 2 WISDOM ปัญญา   สำเร็จด้วยสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน .. มีทักษะ .. อาศัยมิตรภาพ .. คิดไตร่ตรอง .. มีความใฝ่ฝัน .. มีการพัฒนาขึ้น
ไพ่ 3 FERTILITY ความอุดมสมบูรณ์   สำเร็จเพราะมีความสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วในตัวเอง .. มีฝีมือ .. มีความสามัคคี .. มีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น .. มีจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ .. มีความเข้าใจ เอาใจใส่
ไพ่ 4 LEADERSHIP ผู้นำ   สำเร็จได้เพราะบารมีที่จะต้องพิชิตมาสะสมไว้ .. รู้คุณค่า .. ชั่งใจในการสะสม .. รอจังหวะ .. มั่นคง มีเหตุผล .. มีการควบคุม ปกป้อง
ไพ่ 5 ART ศิลปศาสตร์    สำเร็จด้วยคุณธรรม .. ขจัดปัญหาของอารมณ์  ปมที่มีอยู่ในใจ  ความทะเยอทะยานแบบผิด ๆ .. เอาชนะความขัดแย้ง
ไพ่ 6 LOVE ความรักใคร่   สำเร็จด้วยความเสน่หา .. มีการให้และรับ .. มีการใช้ความสัมพันธ์ในอดีต .. ค่อย ๆ คลี่คลายปัญหา มีความสมหวัง
ไพ่ 7 CONTROL การควบคุม บังคับ ยับยั้ง ป้องกัน   สำเร็จจากความพากเพียรพยายาม มุมานะ บากบั่น .. เป็นผลลัพธ์จากความพยายาม .. เป็นผลลัพธ์จากการเลือกได้ถูกต้อง .. เป็นผลลัพธ์จากการการใช้สมอง .. เป็นผลลัพธ์จากการแข่งขัน
ไพ่ 8 COURAGE ความกล้าหาญ   สำเร็จเพราะรู้วิธีการที่ดี .. การใช้ความสามารถพิเศษ .. การค้นหาสิ่งที่เหมาะสม .. ต้องจัดการความรู้สึกกลัวที่มีอยู่ตามสัญชาติญาณ .. ต้องเรียบเรียงจัดระเบียบในเรื่องที่ยังสับสน
ไพ่ 9 SOLITUDE ความสันโดษ   สำเร็จด้วยประสบการณ์ .. มีความเพียงพอ ขึงมั่นคงทางวัตถุ .. มีความมั่นคงทางจิตใจ .. ต้องจัดการความหวาดกลัวต่ออุปสรรคปัญหา หรือความฟั่นเฟือน
ไพ่ 10 FORTUNE โชคลาภ   สำเร็จด้วยโชคชะตา ดวง หรือบุญเก่า .. มีความมากเรื่องวัตถุที่ตกทอดไป .. มีความมากทางอารมณ์ที่แบ่งปันกัน .. ภาวะของการจะหลุดพ้นไปจากความมากของปัญหา หรือภาระหน้าที่มาก  ซึ่งต้องการให้ช่วยแบ่งเบา
ไพ่ 11 JUSTICE ความถูกต้อง เที่ยงธรรม   สำเร็จด้วยการพิจารณาไตร่ตรอง การตัดสินใจได้ถูกต้อง         
ไพ่ 12 YIELD การยอมให้   สำเร็จด้วยความอดทน  ยินยอมสูญเสีย  แลกเปลี่ยน          
ไพ่ 13 TRANSFORMATION การเปลี่ยนสภาพ   สำเร็จด้วยการเปลี่ยนแปลง         
ไพ่ 14 HARMONY ความกลมกลืน   สำเร็จด้วยการปรับปรุงให้ดีขึ้น         
ไพ่ 15 ANGER ความโกรธ   สำเร็จโดยการควบคุมหรือวิธีใช้กิเลสตัณหาให้เกิดประโยชน์    
ไพ่ 16 CHANGE ความเปลี่ยนแปลง   สำเร็จโดยการตัดสินใจที่เด็ดขาด หรือโอกาสในวิกฤต         
ไพ่ 17 HOPE ความหวัง   สำเร็จด้วยความหวังและความศรัทธา หรือกำลังใจของตนเอง          
ไพ่ 18 ILLUSION ภาพลวงตา   สำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น         
ไพ่ 19 SUCCESS ความสำเร็จ   สำเร็จเพราะความเป็นจริงที่รู้เห็นได้กระจ่างชัดเจนแล้ว          
ไพ่ 20 KARMA กรรมเวร   สำเร็จด้วยการประเมินข้อเท็จจริง หรือผลกรรม      
ไพ่ 21 COMPLETION ความสมบูรณ์   สำเร็จจากวาสนา มีความสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้ว

กำเนิดพระพรหม

Achyuta Ashtakam

ในคัมภีร์ฝ่ายไวษณพนิกาย (นิกายพระวิษณุ) รจนาไว้ว่า ขณะที่พระนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่กลางเกษียรสมุทร ได้มีดอกและก้านบัวโผล่ขึ้นมาจากพระนาภี (สะดือ) เมื่อดอกบัวขยายกลีบ ได้ปรากฏพระพรหมขึ้น     ดังนั้น พระพรหมจึงมีนามว่า กันชะชะ  แปลว่าผู้เกิดในดอกบัว   หรือ นาภีชะ  แปลว่าผู้เกิดจากสะดือ
สักการะบูชา พระนารายณ์ ได้ที่โรงแรมรอยัล เมอริเดียน 
สักการะบูชา พระพรหม ได้ที่โรงแรมเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ และที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์

ลักษณะของไพ่ทาโรต์เทพพยากรณ์

Om Mantra

ไพ่ทาโรต์เทพพยากรณ์ ต่างกัน หรือใช้หลักการเดียวกัน กับไพ่ยิปซี?  ไม่ต่างกับไพ่ทาโรต์ หรือไพ่ยิปซี ในชุดหลัก 22 ใบ  เพราะใช้หลักปรัชญาตามแบบมาตรฐานสากลที่มีมาแต่ดั้งเดิม   เป็นการพัฒนาด้วยวิธีผสมผสานใช้กับปรัชญาศาสนาของฮินดู-พราหมณ์ โดยภาพของเทพที่สวยงามจากประเทศอินเดีย เพื่อให้ใช้งานพยากรณ์ได้ทั้งหลักของไพ่ทาโรต์ [จิตวิเคราะห์] และความเชื่อ [ศาสนาที่มีพระเจ้า]   เป็นทางเลือกของผู้ที่ชอบและหรือเชื่อในเรื่องของเทพ

วิธีใช้ไพ่

การใช้ไพ่ให้เกิดประโยชน์   ดูภาพ และอ่านรายละเอียดคำพยากรณ์เรื่องสภาวะที่ปรากฏจากภาพของไพ่แต่ละใบให้เข้าใจ เพราะเสมือนเป็นคำแปลของภาพ จากนั้นพิจารณาในแต่ละหัวข้อ หาประโยชน์จากเนื้อหาที่เป็นปัญหาและคำแนะนำ อย่างมีสติ ใช้ปัญญา ไม่ควรที่จะหลงเชื่ออย่างงมงาย 
เมื่อทำความเข้าใจได้ดี แล้วความกระจ่างชัดที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่คำพยากรณ์อันลี้ลับ ซึ่งยังมีอีกมากที่ไม่อาจเขียนไว้ได้หมด ควรให้เกิดการหยั่งรู้ความหมาย โดยมีคำทำนายหรือคำตอบที่เป็นการอธิบาย มีคำแนะนำในแต่ละเรื่องราว สำหรับแต่ละช่วงเวลาที่มีความแตกต่างกัน ให้ดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น ไม่ควรจำกัดความคิดของตนไว้กับการท่องจำความหมายเพื่อการทำนายทายทักในทางลบ ที่ทำให้หวาดกลัว หรือมีความวิตกกังวลจนเกิดบาดแผลขึ้นในจิตใจ อันเป็นผลร้ายแก่ชีวิต
การเก็บรักษาไพ่   ให้เก็บรักษาไพ่ไว้ในที่เหมาะสม หรือบนหิ้งของเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ไม่ควรเก็บไว้บนหิ้งของเทพเจ้าในศาสนาอื่น หรือปะปนกับวัตถุมงคลตามความเชื่อต่าง ๆ หรือที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป
ผ้าปูรองไพ่ในการทำนาย   ควรเป็นผ้าเนื้อนุ่มหรือผ้ากำหยี่ที่สะอาด โดยเลือกสีแดง เหลือง ทอง น้ำเงิน เขียว ได้ตามชอบ ให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กใหญ่ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

การเตรียมตัวพยากรณ์   ในการพยากรณ์ ถ้านั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะดีมาก  หากเป็นทิศเหนือ หรือทิศใต้ จะดีพอประมาณ  แต่ไม่ควรเป็นทิศตะวันตก
มีเครื่องบูชาโดยเลือกใช้ดอกดาวเรือง ดอกบัว ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกมะลิ ในจำนวนที่ต้องการ หรือใช้ธูป หรือกำยาน หรือน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นอ่อน ๆ อย่างใดก็ได้
การจัดเตรียมไพ่   ให้นำสำรับไพ่ออกจากกล่อง วางกองลงบนผ้าปูในลักษณะหงายหน้าขึ้น ใช้มือขวากระจายไพ่ ให้มองเห็นภาพ ทำสมาธิ พิจารณาภาพสักครู่หนึ่ง เพื่อเป็นการตั้งจิตสักการะเทพ
คว่ำหน้าไพ่ทั้งหมดบนผ้าปู ใช้มือขวากระจายไพ่ให้คละกัน โดยวนเบา ๆ เป็นวงไปทางเดียว ด้านซ้ายมือ หรือทวนเข็มนาฬิกา 3 รอบ แล้วใช้มือทั้งสองรวบรวมไพ่เข้าด้วยกัน ให้เป็นกองที่เรียบร้อย วางไว้ตรงหน้า
ใช้มือซ้ายแบ่งหรือตัดไพ่ออกเป็น 3 กองไปทางด้านซ้าย ใช้มือซ้ายนำกองไพ่ที่เหลืออยู่ด้านล่างขึ้นซ้อนทับกองที่เคยอยู่ด้านบนหรือที่ถูกตัดแยกออกไว้ ไปทางด้านซ้าย ทับตามกันไปเป็นลำดับ จนเป็นกองเดียวกันเช่นเดิม
แล้วใช้มือขวาคลี่ไพ่ไปบนผ้าปู ในลักษณะเป็นครึ่งวงกลมเช่นเดียวกับการคลี่พัดไปทางด้านขวามืออย่างช้า ๆ เป็นระเบียบ พยายามให้มีระยะห่างของขอบไพ่แต่ละใบเพียงพอจะเลือกออกมาได้โดยสะดวก
การอธิษฐานก่อนเลือกไพ่   โดยทำสมาธิให้แน่วแน่ ตั้งจิตอธิษฐาน กำหนดคำถาม เพื่อขอคำทำนายหรือคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนในเรื่องที่ต้องการทราบ เช่น ถามว่าชะตาความดีร้ายหรือสภาวะของตนเองหรือของผู้อื่นใดในเรื่องต่าง ๆ สำหรับวันหรือสัปดาห์นั้นเป็นอย่างไร? หรือการงาน การเรียนจะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหมายหรือไม่? หรือความรักเป็นอย่างไร? เรื่องต่าง ๆ นั้นมีปัญหาอุปสรรคใด? มีคำแนะนำ คำเตือนอะไร? เป็นต้น 
แล้วใช้มือซ้ายเลือกไพ่ออกมาจากแถว 1 ใบ หงายไพ่ขึ้น ตั้งภาพให้ตรง พิจารณาภาพโดยละเอียด สภาวะที่ปรากฏนั้นได้กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในที่เป็นคำทำนายหรือคำตอบใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการทราบบ้างหรือไม่ อย่างไร?
การใช้หนังสือประกอบการดูไพ่   เมื่อไม่ชัดเจน จึงจะเปิดหนังสือค้นหาคำพยากรณ์สภาวะที่ปรากฏเป็นคำทำนายหรือคำตอบ ทบทวนซ้ำ เพื่อทำความเข้าใจ ควรใช้หนังสือประกอบการดู ไปจนกว่าจะมีความมั่นใจในการใช้ไพ่พยากรณ์

การเปิดไพ่ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   หากต้องการความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ มากขึ้น ให้ตั้งคำถามที่ละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจง แล้วเปิดไพ่ขอคำทำนายหรือคำตอบเพิ่มเติมได้ โดยเปิดไปตามจำนวนของคำถาม

การดูเรื่องเดิมซ้ำ ๆ กันอีก   ไม่ควรที่จะเปิดไพ่ซ้ำในขณะนั้น หรือวันเดียวกัน สำหรับเรื่องเดิม ในลักษณะที่เป็นการสนองความพึงพอใจ เพราะจะเป็นการหมกมุ่น

ช่วงเวลาของการดูไพ่   ด้วยวิธีที่ถูกต้องสามารถใช้ไพ่เพื่อพยากรณ์ให้กับตนเองได้ทุกวัน ๆ ละหลายเรื่อง แต่ไม่ใช่การดูเรื่องเดิมซ้ำ ๆ กัน

การใช้เป็นไพ่ทาโรต์   ไพ่ทาโรต์เทพพยากรณ์มีลักษณะเป็นไพ่ชุดหลัก (Major Arcana) ที่สามารถใช้การวางตำแหน่ง เพื่อการอ่านหรือพยากรณ์ตามแบบต่าง ๆ ของไพ่ทาโรต์ทั่วไปที่ตนถนัดอยู่แล้วก็ได้

สวัสดีครับ


Om Namah Shivaya

ในประเทศไทย แม้ว่าศาสนาพุทธจะได้รับการนับถือเป็นหลัก แต่ก็ปะปนอยู่กับศาสนาพราหมณ์ และศาสนาฮินดู มาตั้งแต่อดีต และยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ทั้งด้านวัฒนธรรม ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งล้วนมาจากประเทศอินเดีย
ศาสนาฮินดูนั้นได้พัฒนามาจากศาสนาพราหมณ์ และมีการแตกออกไปหลายนิกาย มีนิกายใหญ่ ๆ คือ ที่นับถือพระนารายณ์ หรือพระวิษณุเป็นใหญ่เรียกว่า ไวษณพนิกาย และที่นับถือพระศิวะ หรือพระอิศวรเป็นใหญ่เรียกว่า ไศวะนิกาย   มีเทวรูปของศาสนาฮินดูประดิษฐานตามสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ซึ่งชาวฮินดูและผู้ที่มิได้นับถือศาสนาฮินดูเป็นจำนวนมาก ได้ไปประกอบพิธีและถวายเครื่องสังเวย เพื่อขอให้ทรงประทานสิ่งที่ตนปรารถนา ด้วยความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้นั้น
ไพ่เทพพยากรณ์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักความเชื่อข้างต้น เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการพยากรณ์ชะตาชีวิต หากมีการใช้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง อย่างมีสติ ค้นหาคำตอบโดยทำความรู้จักกับปัญหา สนใจในคำแนะนำ มีความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่หลงเชื่ออย่างงมงายแล้ว จะเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี
สุกิจ ภักดีดินแดน
Mobile : 08-1889-9216
Fax : 02-472-7744
สำนักงานส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
เลขที่ 679/37 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ10600 
อยู่บริเวณปากซอยอิสรภาพ 31/1  ข้างปั๊มน้ำมันเชลล์ 
ฝั่งตรงข้ามซอยทวีธาภิเศก  เยื้องกับโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน ธนบุรี